Regulamin sklepu internetowego Tupu Tupu

 

Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego TupuTupu.pl

 

1. Postanowienia ogólne oraz dane sprzedawcy 

▪Właścicielem Sklepu Internetowego jest: Tupu Tupu s.c. z siedzibą w Legnicy adres: ul. Złotoryjska 67 wpisany do rejestru CEIDG NIP: 691-250-95-41, REGON 361283076, działa na rynku pod nazwą Tupu Tupu i umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej Internet pod adresem www.tuputupu.pl
▪Telefon do sklepu: + 48 880 085 401  pon-pt 10.00-18.00, sobota 10.00-14.00 (opłata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)
▪Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
▪Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.

 

2. Opis sposobu zawarcia umowy sprzedaży

▪Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.tuputupu.pl

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

▪Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: sklep@tuputupu.pl

▪Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

▪Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.

 

3. Dostawa towaru 

▪Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

▪Wybór firmy dostarczającej przesyłkę należy do klienta i jest ustalany w momencie składania zamówienia.

▪W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

▪Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu (faktura VAT na życzenie).

▪Koszty i przewidywany czas dostawy znajduje się w tabeli dostaw na stronie:

http://www.tuputupu.pl/dostawa/

 

3. Sposób płatności

▪W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie bankowym sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta.

▪Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.

▪W przypadku wyboru formy płatności "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.

▪Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Service Sp. z o. o.

 

4. Zwroty

▪Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

▪W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

▪Zwracany Produkt winien zostać odesłany na adres sklepu:

Sklep Tupu Tupu ul. Środkowa 24a, 59-220 Legnica.

▪Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia (Formularz odstąpienia.pdf).

Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi na numer konta Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu co nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

▪W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy Tupu Tupu, sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

▪Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

▪Koszty zwrotu zakupionego towaru do sprzedawcy ponosi klient.

 

5. Reklamacja

Sklep Tupu Tupu zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.

 

5.1 Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

▪Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).

▪Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

▪Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .

▪W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.

▪W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (Formularz reklamacji.pdf). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się Sprzedawcy do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.

▪W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (Formularz odstąpienia.pdf).

▪Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a Sklepem; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).

▪Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a Sklepem  za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

6. Ochrona danych osobowych

▪Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.tuputupu.pl , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

▪Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania adnych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności naszego sklepu.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.
x